Unió de Pagesos va presentar ahir una sèrie d'al·legacions per evitar que s'ampliï la protecció del llop arreu de l'Estat, ja que «la presència d'aquest animal suposa un risc per a la ramaderia en zones de muntanya»,afirmen a un comunicat.

El sindicat farà aquesta setmana una campanya perquè les persones que vulguin es facin seves les al·legacions presentades per Unió de Pagesos enviant un correu electrònic, fins el 26 de febrer, a la bústia del Ministeri.

El sindicat ha fet arribar les seves observacions en la consulta prèvia del projecte d'Ordre del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que preveu incloure totes les poblacions d'aquest animal presents a l'Estat en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

El col·lectiu es mostra en contra d'ampliar la protecció a totes les poblacions de llop, ja que, segons argumenten «és una mesura que no està prevista en la política ambiental de la Unió Europea i pot tenir greus repercussions sobre les possibilitats de gestió de les poblacions que puguin establir-se a Catalunya».

Al mateix temps, el sindicat recorda també la importància de la ramaderia extensiva en la conservació determinats hàbitats presents en espais declarats zones d'especial conservació (ZEC) incloses a la Xarxa Natura 2000, com ara pastures naturals i seminaturals, que es poden veure amenaçades per l'abandonament de la ramaderia. Unió de Pagesos alerta que «l'expansió del llop a les nostres muntanyes pot posar en risc la viabilitat i la continuïtat de la ramaderia extensiva i, per tant, la conservació d'aquests hàbitats».

El sindicat denuncia també que l'ampliació de la protecció del llop no s'ha sotmès a una avaluació de les repercussions que tindria en la preservació d'aquests hàbitats, tal i com preveu la normativa.