UManresa posa en marxa aquest curs 2019-2020 el programa Aula Oberta, un programa que permet cursar assignatures d'un grau universitari a persones que estiguin interessades en el contingut, però sense haver de seguir l'itinerari acadèmic per obtenir el títol. Les persones acollides al programa assistiran a classe amb els estudiants de grau i poden optar per fer l'assignatura de forma avaluada o només assistint a classe. En aquesta primera edició, la universitat reserva fins a cinc places per assignatura. Per accedir-hi no és necessari disposar d'una titulació prèvia, però els interessats han de fer una sol·licitud que el vicerectorat del Campus valorarà prèviament. Les assignatures que s'obriran, totes semestrals, són dels graus en ADE, Mestre en Educació Infantil i Podologia.