La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha augmentat un 8% el nombre de matriculats de nou accés en títols oficials aquest curs 2020-2021, que han estat un total de 3.216 alumnes. La matrícula global, que inclou els estudiants de nou accés i els de continuïtat, ha crescut un 5% i situa la Universitat a la línia dels 10.000 estudiants, entre graus de la UVic i d'UManresa, el grau en Medicina, màsters oficials i doctorats de la UVic-UCC, Campus Professional i formacions impartides als centres adscrits BAU, EADA i ESERP. Només en estudis de grau del campus Vic, del campus Manresa i de la Facultat de Medicina, l'increment de nou accés és d'un 12% respecte al curs passat.

UManresa creix un 4% tant en nous alumnes com en matrícula de continuïtat

El campus Manresa ha matriculat un total de 1.990 estudiants en titulacions superiors oficials per al curs 2020-2021: 1.833 de grau universitari, 121 de CFGS i 36 de màster universitari. És la primera vegada que el campus supera el llindar dels 1.800 estudiants de grau, amb un creixement del 4% en relació amb el curs anterior, tant pel que fa a la incorporació de nous alumnes com al conjunt dels quatre cursos de les sis titulacions que imparteix: Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Mestre d'Educació Infantil.

La matrícula de nou accés s'incrementa un 13% en els graus del campus Vic

Els graus del campus Vic han registrat un creixement rellevant pel que fa a estudiants de nou accés, la matrícula dels quals ha crescut un 13%. Aquest curs s'hi han incorporat 1.200 nous estudiants, respecte als 1.060 que ho van fer el curs passat. En total, el nombre d'alumnes de grau s'estabilitza i se situa en 4.276. A aquestes xifres cal afegir-hi 164 nous alumnes del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades que s'ofereix conjuntament amb la UOC i que en total aglutina 705 matrícules. Entre les dades destaca que el 80% de matrícules registrades són de primera preferència; que el 89% del total de places ofertes s'han cobert (10 punts més que fa un any); i que 5 graus (Fisioteràpia, CAFE, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica i Psicologia) tenen nota de tall.

En el cas d'Infermeria, a més, l'alta demanda de places i la petició del govern català de disposar de més titulats en un futur pròxim han dut la UVic a obrir una tercera línia de primer curs. En total, aquest grau ha incrementat un 36% la matrícula.

La Facultat de Medicina desplega el quart curs i ja frega els 400 alumnes

Aquest curs, el tercer del grau en Medicina i el segon en què la docència del cicle clínic es reparteix entre les unitats docents de Manresa i de Vic, la Facultat ha comptat amb 162 matriculats de nou accés, un 25% més que el curs anterior, i arriba als 390 alumnes entre els quatre cursos. En total, 1.021 persones van sol·licitar plaça en aquest grau (el curs passat havien estat 700) i d'aquestes 110 ho van fer en primera preferència. La nota de tall del grau ha pujat, passant de l'11,798 del curs passat al 12,194.

Entre els projectes de la Facultat per a aquest nou curs cal destacar la posada en marxa d'un programa de preparació per a l'examen MIR, que és obligatori per accedir a l'especialitat, adreçat a tots els alumnes de grau.

Projectes estratègics dels dos campus

La Fundació Universitària del Bages (FUBages), com a campus Manresa de la UVic-UCC, té previst avançar en l'adaptació de la seva oferta formativa a les noves necessitats del mercat. Així, durant aquest curs, deixarà enllestides les modalitats semipresencials dels graus en Podologia i de Mestre d'Educació Infantil per tal que es puguin començar a impartir el curs 2021-2022. També començarà de fer la difusió d'un nou màster universitari en Auditoria de Comptes que s'ha d'iniciar el curs vinent.

Els projectes d'inversions i equipaments referents a la Fundació Universitària Balmes, estan vinculats, en bona part, al creixement de Vic seguint el model de campus ciutat o de ciutat universitària. Entre aquests projectes destaca la inauguració, a principis del 2021, de les noves instal·lacions del Centre Tecnològic BETA a Can Baumann, que és la primera peça del futur Parc Científic i Tecnològic que està concebut com un ecosistema amb instal·lacions pròpies de la UVic i d'empreses del territori en els àmbits de la recerca, la transferència i la innovació.

Finalment, aquest curs s'ha formalitzat el contracte federatiu amb la Fundació Elisava, en virtut del qual la UVic-UCC incorpora com a centre propi l'escola universitària de disseny i enginyeria de Barcelona que esdevindrà Facultat de Disseny a partir del curs que ve.