L'Ajuntament de Jorba ha aprovat per iniciativa i amb el suport de tots els grups municipals amb representació al consistori (ERC i CiU), la moció de suport a les consultes populars municipals sobre la independència.

En aquest cas, es tracta de la moció consensuada per l'associació de càrrecs electes pel dret a decidir Decidim.cat, amb la qual, a part de "felicitar la gent i els representants municipals d'Arenys de Munt per la demostració de civisme", el consistori jorbenc es "compromet a donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi prou consens social i polític dels partits amb representació a l'Ajuntament, a les iniciatives que sorgeixin de les entitats cíviques locals". Així mateix, el consistori també va aprovar per unanimitat una moció en la qual demanen un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana, i una altra moció amb la qual demanen al govern de l'Estat que eximeixi les administracions locals del pagament de l'IVA.

Els impostos, sense pujades

D'altra banda, també de manera unitària en la darrera sessió plenària, es va votar per majoria a favor de mantenir als residents de Jorba els mateixos tipus imposi-tius en tots els tributs i les mateixes taxes per a tots els serveis del municipi que ja han estat vigents durant l'any 2009. Malgrat la davallada d'ingressos que està patint l'Ajuntament de Jorba, com totes les altres administracions, es va considerar la necessitat de no augmentar les despeses a les quals han de fer front les famílies, i es va assumir també que això comportarà un pressupost municipal que encara haurà de fer front a més ajustaments.