27 de juny de 2018
27.06.2018

Igualada obre uns ajuts per a la rehabilitació de pisos que es destinin a lloguer assequible

L'import serà del 50 % del pressupost, amb un límit de 5.000 euros

27.06.2018 | 00:11
Habitatges situats al nucli antic d´Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha obert una línia de subvencions per facilitar l'adequació d'habitatges privats buits a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica exigida per la normativa sempre que, posteriorment, es destinin a lloguer amb rendes assequibles. La convocatòria es posarà en marxa el 2 de juliol i es perllongarà fins a l'1 d'octubre, ambdós inclosos.

Podran ser beneficiaris de les subvencions tots els propietaris d'habitatges buits que hi facin reformes amb el compromís d'incloure'ls en el Programa de Mediació per al Lloguer Social de l'Oficina Local d'Habitatge d'Igualada, pisos que contribuiran d'aquesta manera a incrementar el parc de lloguer social a la ciutat.

Queden exclosos dels ajuts tant les entitats financeres, les seves filials immobiliàries, els fons d'inversió, les entitats de gestió d'actius incloses les procedents de la reestructuració bancària, com els propietaris que, individualment o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars d'una superfície útil habitable total de més de 1.250 m2.

L'Ajuntament inspeccionarà cada habitatge per a avaluar el seu estat general i les actuacions sol·licitades. Seran subvencionables les obres d'adequació dels elements que conformen l'habitatge per a obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o bé que les millorin, i l'import de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible –constituït pel pressupost d'execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos de l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i del certificat energètic– amb un límit de 5.000 euros per habitatge. La partida total prevista per a aquests ajuts és de 25.000 euros.

Les sol·licituds es presentaran al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada o al Registre Electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica, per mitjà del model normalitzat que consta a les bases, amb la documentació que s'hi assenyala, i que es pot obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Igualada i al web tramits.igualada.cat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook