La Diputació de Barcelona es farà càrrec del manteniment de la carretera de Can Sedó, que enllaça el nucli d'Esparreguera amb l'antiga colònia tèxtil i el polígon del mateix nom. Aquesta via ha estat inclosa en la primera fase del Pla zonal de la xarxa local de car-reteres de la Diputació de Barcelona, que preveu diferents actuacions d'arranjament i millora de la seguretat en camins i carreteres de 149 municipis de la província durant els pròxims 15 anys, amb una inversió total de 81 milions d'euros. La carretera de Mas d'en Gall també s'inclou en aquets pla, però formarà part de la segona fase d'intervencions, segons informació de l'Ajuntament a través del seu web.

Durant aquest mes d'abril és previst que la Generalitat aprovi definitivament el pla per poder iniciar la redacció dels projectes.