L'Ajuntament d'Òdena està fent una enquesta entre una mostra de la població de persones més grana de 65 anys de tots els nuclis del municipi per conèixer les necessitats d'aquest col·lectiu i començar a dibuixar quins són els serveis que el nou Espai de la gent gran ha d'oferir a la població.

L'Ajuntament hi ha posat a treballar un grup de persones que concerta una visita i passa casa per casa amb la finalitat de conèixer quines són necessitats. L'ens local va sol·licitar un ajut amb l'objectiu de formar i ocupar persones en l'àmbit de l'assistència a domicili per a gent gran. Aprofitant l'oportunitat, aquestes mateixes persones són les que estan recopilant la informació sobre les necessitats del col·lectiu de gent gran d'Òdena.

Fonts del govern municipal han destacat que amb aquesta ajuda, el consistori aconsegueix cobrir dues necessitats del poble a la vegada: ocupar persones en situació d'atur i atendre persones grans demandants d'assistència.

Aquesta actuació està inclosa en les accions atorgades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalu-nya, en el marc de la convocatòria Treball als Barris 2018, que és cofinançada per la Generalitat de Catalunya i el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

L'Espai de la gent gran estarà ubicat al nou edifici del Centre Fraternal i Instructiu, a sota de la biblioteca, i es tracta s'un servei completament nou.