L'Ajuntament d'Esparreguera ja ha definit l'estructura general de funcionament per al nou mandat i aspectes com ara la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, les comissions informatives i el règim retibutiu per als càrrecs electes i els grups municipals. Després d'aquests acords, per acabar de configurar l'organització municipal només resta el decret de cartipàs, que es preveu que se signi la setmana vinent.

El ple municipal, en una sessió extraordinària, va aprovar la creació de tres comissions, que es cor-responen amb les tres àrees de gestió municipal: Presidència i Bon Govern; Drets socials i Ciutadania, i Territori i Sostenibilitat. Aquest sistema suposa una continuïtat respecte de l'estructura creada fa quatre anys que prioritza les comissions informatives com a espai de debat previ a la celebració dels plens.

Les diferents comissions estaran integrades per un regidor de cadascun dels grups municipals i es reuniran cada quinze dies. En aquest cas, van votar a favor el PSC, Esparreguera en Comú i Esparreguera 2031; en contra, Ciutadans i la CUP, i es van abstenir ERC i Junts per Esparreguera.

En el mateix ple extraordinari també es va donar llum verd al règim econòmic dels càrrecs electes segons les dedicacions i l'assistència als òrgans col·legiats, així com les dotacions als grups municipals. Quant a les retribucions del Govern, es mantenen sense canvis tant pel que fa a l'alcaldia, amb 55.000 euros anuals, com per a les tres dedicacions exclusives del primer, segon i tercer tinents d'alcalde, que percebran 44.550 euros anuals cadascun.

La novetat d'aquest mandat és la mitja dedicació, amb un sou de 22.275 euros anuals, del regidor d'Educació i Cultura. Cap dels regidors amb dedicació percebrà atribucions per assistències als òrgans col·legiats.

La resta de les atribucions són les següents: 190 euros per assistir a les sessions del ple municipal, amb un topall de 14 sessions, 95 euros per assistència a la Junta de Portaveus, 95 euros per les comissions informatives i 234 per la Junta de Govern Local. A més, hi haurà una dotació fixa de 380 euros al mes per a cada grup municipal i una altra de variable amb 142 euros mensuals més per cada regidor que tingui el grup.

Respecte al mandat passat hi ha augments importants en la retribució per l'assistència a la Junta de Govern Local, que es compensen amb una reducció del que es percebrà ara per assistir a les comissions informatives.

De la mateixa manera, es redueixen les dotacions per assistència als plens municipals i aquestes es veuen compensades per la retribució per assistir a les juntes de portaveus, que abans no tenien compensació.

Fonts de l'Ajuntament d'Espar-reguera argumenten que tots aquests canvis «són conseqüència de l'aplicació d'una recomanació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que demana que tots els regidors percebin les mateixes quantitats per assistències, independentment que siguin portaveus o no, o que estiguin al govern o a l'oposició».

Els plens ordinaris es continuaran celebrant un cop al mes, en dimecres i a dos quarts de set de la tarda. Normalment tindran lloc la tercera setmana de cada mes però, en tot cas, sempre seran la setmana posterior a la primera setmana de comissions informatives.

Van votar a favor d'aquest punt el PSC, Esparreguera en Comú i Esparreguera 2031; en contra, Ciutadans, i es varen abstenir la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Esparreguera.