El Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà i impulsarà un Pla director urbanístic (PDU) per abordar la transformació integral del barri del Rec d'Igualada, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller, Damià Calvet, durant una visita a la ciutat. L'objectiu, ha explicat, és vetllar per la conservació i reutilització del patrimoni tèxtil, la barreja d'usos i l'entrada de noves activitats econòmiques. El conseller ha visitat el barri acompanyat per l'alcalde, Marc Castells, i pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra.

El barri del Rec es va originar al voltant del segle XVIII, quan s'hi van instal·lar les adoberies de la pell, aprofitant la proximitat a la séquia que les proveïa d'aigua. Al llarg del segle XIX també va acollir altres fàbriques, vapors i cotoneres, configurant així el primer barri industrial d'Igualada, situat entre les muralles i el riu. Actualment, però, el Rec pateix un procés de deteriorament, amb àrees parcialment buides i dificultats per a la seva reconversió degut a restriccions del planejament.

Per fer possible la seva transformació, el Departament redactarà un Pla director. Calvet ha explicat que "treballem amb un nou concepte en els hàbitats urbans: un urbanisme sostenible". "Per a Igualada", ha afegit, "aquest canvi de mentalitat serà fàcil perquè ja fa temps que treballa amb aquest punt de vista, de créixer de manera sostenible".

Encaix urbanístic i barreja d'usos

El barri del Rec ocupa un espai central entre el nucli residencial d'Igualada i els municipis veïns de Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. També constitueix la façana urbana al parc fluvial del riu Anoia, on s'han dut a terme diverses actuacions de recuperació ambiental, que es potenciaran amb l'habilitació dels itineraris per a vianants i bicis previstos al Pla director de les Vies Blaves.

Topogràficament, la ciutat d'Igualada ocupa tres terrasses paral·leles al riu amb forts desnivells entre elles. El Rec se situa a la terrassa inferior, amb problemes de connectivitat amb la resta de la trama urbana i de discontinuïtat en els accessos al parc fluvial. El nou Pla director donarà resposta a aquestes mancances per assolir un model d'ordenació global sostenible i integrador, tant pel que fa a la resta d'Igualada com a dins del mateix barri del Rec.

Igualment, possibilitarà la barreja d'usos residencials, de serveis i d'activitat econòmica compatible amb l'entorn potenciant la rehabilitació de patrimoni arquitectònic. També es generaran les infraestructures viàries i d'espais lliures que siguin necessàries per garantir la connectivitat rodada i la continuïtat dels recorreguts per a vianants en un entorn urbà de millor qualitat i més amable.

El Pla, ha dit el conseller, "no és un trencament amb res, sinó l'evolució d'aquest barri". "El Rec ha de ser viu, incorporant activitat industrial però que també li puguem donar altres usos, cosa que ara no passa perquè tot el sòl està qualificat d'industrial", ha concretat. Segons Calvet, "amb aquest PDU assentarem les bases de l'urbanisme del futur de tota la ciutat".

Adhesió de l'Ajuntament a l'Agenda urbana de Catalunya

D'altra banda, el conseller ha signat, amb l'alcalde Castells i el secretari Serra, l'adhesió de l'Ajuntament d'Igualada a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya. D'aquesta manera, el consistori es compromet formalment a participar en la definició d'aquests nous principis orientadors del desenvolupament urbà del futur.