L'Ajuntament d'Igualada ofereix 114 places d'escola bressol a la ciutat, repartides en quatre centres de titularitat municipal. L'Ajuntament té 4 escoles bressol municipals: escola bressol l'Espígol (2 línies), escola bressol La Rosella (dues línies), escola bressol La Lluna (una línea) i la recentment incorporada escola bressol l'Ateneu (una línia).

El nombre de places està delimitat per les ràtios: són de 8 infants a P0; 10 infants a P1 i 20 infants a P2, i cal tenir en compte que hi ha alumnes que ja estaven matriculats aquest darrer curs i continuen.

El nombre total de sol·licituds de preinscripcions ha estat de 110. En concret, hi ha hagut 18 sol·licituds per a P0 (per a 31 places); 65 sol·licituds per a P1 (per a 47 places) i 27 sol·licituds per a P2 (per a 36 places). Les famílies de P1 que han demanat en segones opcions o successives l'escola bressol l'Espígol podran obtenir plaça en aquesta llar.