L'Ajuntament d'Igualada ha aprovat en el darrer ple municipal un pla econòmic i financer i una modificació de crèdit, en un punt que ha tingut els vots a favor de l'equip de govern de Junts per Igualada i del grup Igualada Som-hi, i l'abstenció dels altres tres grups municipals.

El ple es va iniciar amb l'apartat d'informació d'alcaldia, en què l'alcalde, Marc Castells, va fer la lectura dels acords assolits en les sectorials creades arran de la pandèmia per definir línies transversals per a la reactivació econòmica i social, de manera conjunta entre totes les forces polítiques.

El ple va ratificar, amb els vots de Junts per Igualada i Igualada Som-hi i amb l'abstenció d'ERC, Poble Actiu i Ciutadans, els decrets d'adhesió i aportació als projectes d'«Impuls del sector del comerç i la restauració» i «Conca industrial 4.0», de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. També es van ratificar les al·legacions a la xifra oficial de l'Institut Nacional d'Estadística, en aquest cas amb el vot favorable, també, de Ciutadans.

Un altre punt debatut i aprovat va ser el de les festes locals de l'any 2021, que seran el dia 6 d'abril (festivitat del Sant Crist d'Igualada) i el 30 d'agost (festa major). La proposta ha tingut el vot favorable de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups.

En l'apartat d'Ensenyament, el ple va tirar endavant les bases que regulen la concessió d'ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles de segon cicle d'educació infantil i primària, amb l'abstenció d'ERC i Poble Actiu i el suport dels altres grups.

I en l'apartat d'Acció Social i Igualtat hi va haver unanimitat per atorgar subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d'interès social i per aprovar l'addenda al contracte programa entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament d'Igualada en matèria de serveis socials i de polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la Covid-19.

El ple va debatre i aprovar tres mocions. La primera, de Poble Actiu en nom de Grup de Suport Sas Absolució i La Baula Xarxa Solidària en suport a Adrián Sas, que va tenir els vots a favor de Junts per Igualada i ERC, l'abstenció d'Igualada Som-hi i el vot en contra de C's. La segona, d'Igualada Som-hi en defensa del sistema públic de salut i per a un nou pacte nacional de salut, va rebre el vot de C's i l'abstenció dels altres tres grups. I la tercera, d'ERC amb Poble Actiu, en defensa de les mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatge, va tirar endavant amb el suport d'Igualada Som-hi i amb l'oposició de Junts per Igualada i Ciutadans.