L'experiència de traduir al català El Correu de la Unesco, la revista de la institució, i editar-la en paper tindrà continuïtat. Aquesta és una experiència impulsada i coordinada des del grup de la Plataforma individual de la Unesco d'Igualada. que té la participació d'un estat, Andorra, el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Perpinyà. Aquest dijous, la iniciativa de la primera traducció s'ha donat a conèixer a Andorra, amb la presència de totes les parts implicades. La mateixa trobada va servir per arrancar el compromís del govern d'Andor-ra, la Generalitat i la Universitat de Perpinyà de continuar implicats en el projecte de sumar la llengua catalana a les edicions de la revista.

El Correu de la Unesco és una revista trimestral publicada per l'Organització Mundial de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. La revista es publica en les sis llengües oficials de la Unesco (anglès, àrab, castellà, francès, rus i xinès) i es tradueix al portuguès, coreà, esperanto i, ara, català. A la reunió d'Andorra hi van assistir la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i la ministra de Cultura d'Andorra, Sílvia Riva González, el secretari de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, Jean-Michel Armengo; Miquel Segura, de la plataforma audiovisual de la Unesco d'Igualada; i Alà Baylac i Pierre Lissot, de la Universitat de Perpinyà, impulsors de la traducció al català de la publicació. També va participar en la trobada la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa. Segura va estar acompa-nyat de Joan Cuadras i Pere Carles.

Miquel Segura ha explicat a Regio7 que ha estat un procés llarg, en què primer va caldre anar a buscar el compromís andorrà per tenir un estat que defensés davant la Unesco la traducció al català. L'escassetat de traduccions ja parla de les restriccions de la mateixa institució per cedir drets de reproducció dels seus articles.

La revista s'edita fonamentalment en format electrònic, però en el cas de la traducció de la llengua catalana també se'n fa una edició en paper, que s'imprimeix a Andorra i que majoritàriament es tradueix i maqueta a Igualada seguint les exigències de la mateixa institució. La revista té unes 70 pàgines, en color, i en surten, actualment, 4 números a l'any.

Segura ha definit el procés com «un exercici de diplomàcia cultural» en què ha calgut posar d'acord diverses parts per posar el català en l'univers Unesco. A part de les aportacions econòmiques institucionals, les altres parts també han trobat l'encaix per sumar en aquest projecte.