El ple de l'Ajuntament d'Esparreguera arranjarà el pavelló municipal El Castell. En el darrer ple municipal es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 101.000 euros per fer aquestes obres. Hi van votar a favor tots els grups municipals excepte la CUP, que es va abstenir.

Les obres de reparació del pavelló municipal d'esports tindran una dotació pressupostària total de 407.000 euros. L'import prové, majoritàriament, de la minoració de la partida destinada a la desinfecció de la residència municipal Can Comelles. Aquesta previsió de despesa es va fer dins el pla per fer front a l'emergència sanitària, de la qual finalment se n'ha fet càrrec l'empresa Sumar, que té cura de la gestió de la residència.

El ple ja va aprovar a l'agost, en una sessió urgent i extraordinària, el projecte d'arranjament del pavelló per reparar els danys ocasionats pels aiguats del 29 de maig passat a la pista esportiva, els revestiments i sòcols de fusta i el lucernari de coberta. Inicialment s'havien consignat 306.000 euros per a l'actuació, però en el projecte, que va tenir les aportacions dels grups de Junts per Esparreguera i Esquerra, es recull també l'adequació a normativa de la barana exterior de la coberta sobre els vestidors i millores en la il·luminació i la ventilació de la instal·lació, que justifiquen l'increment del pressupost previst inicialment.

Durant la primera sessió plenària del curs polític també es va acordar una modificació de crèdit de 60.000 euros per condicionar l'edifici de Can Pasqual i les oficines de la Unitat d'Atenció Transversal (UAT) i la modificació del Pla Estratègic 2020-2023 per incloure programes de foment de l'ocupació, fet que permetrà la posada en marxa de plans locals d'ocupació en el marc del Pla de Xoc per fer front a la covid-19. Així mateix, es va aprovar la constitució de la Comissió Municipal de Protecció Civil i l'aprovació provisional de la modificació del Pla general d'ordenació urbana per poder actuar urbanísticament a Cal Tati, al capdamunt de la vila i la plaça de la Serralada.

En el cas de can Pascual els diners procedeixen de la minoració de partides com a jardineria i espais verds, neteja de la via pública, neteja de la piscina de Can Pasqual, control d'animals i gestió de la residència municipal de Can Comelles. El regidor de Serveis Territorials, Rogeli de la Cruz, considerava molt difícil que la nova oficina es pogués encabir en un equipament actualment de l'Ajuntament. En aquest sentit va dir que s'ha de tenir en compte que «ens estem referint a mesures d'extrema urgència i necessitat», i ha recordat que «s'havia de buscar una opció que permetés la posada en servei de la UAT com més ràpid millor; és cert que hi ha equipaments que potencialment es podrien destinar a aquest fi, però habilitar-los seria molt costós, tant pel que fa a temps com econòmicament».

La procedència dels recursos va ser tema de controvèrsia. El portaveu d'Esparreguera 2031, Manel Roca, també va posar l'accent en el fet que es llogui un local privat per ubicar-hi les noves oficines de l'Ajuntament.

Per part de la CUP, la seva portaveu, Raquel Montoya, considera que els espais llogats perquè l'Ajuntament pugui tenir més espai no haurien de formar part del pla de xoc.