La solució definitiva per resoldre el problema de qualitat de l'aigua de Calaf és que al poble n'arribi de la connexió a l'embassament de la Llosa del Cavall, però hi ha nombrosos problemes i no es preveu que pugui ser una solució a curt termini. Aquesta seria la solució fàcil, perquè la canonada que porta l'aigua de la Llosa es troba a 50 metres d'allà on s'hauria d'agafar. Calaf té un problema d'excés de nitrats i de trihalometans a l'aigua des del 18 d'agost. Abans ja havia viscut altres episodies. I la situació només pot millorar si l'aigua que s'agafa per distribuir millora de qualitat, i, de moment, no és així.

Veient la impossibilitat de superar els problemes administratius, l'Ajuntament de Calaf, Aigües de Manresa i l'ACA han buscat solucions alternatives per poder garantir la qualitat. L'aigua de Calaf té dos problemes bàsics per poder-la servir en condicions de potabilitat a la xarxa pública: una de les captacions sol tenir excés de nitrats, i l'altra un problema amb els nivells de trihalometans, quan baixa amb un cabal massa petit.

Davant d'aquesta situació l'Ajuntament de Calaf està treballant en una planta per extreure els nitrats de l'aigua freàtica de Calaf amb un sistema pioner al nostre territori. Aquesta solució es troba en fase de redacció del projecte i se n'ha signat el contracte aquesta setmana. Podria estar operativa durant l'estiu del 2021.

Pel que fa a l'aigua del ramal de la Llosa del Cavall, aquesta no està en funcionament perquè «els processos per canviar la titularitat d'Aigües Ter Llobregat (ATL), gestora de l'embassament de la Llosa del Cavall de titularitat privada a pública i un altre cop a privada» i «perquè els processos per donar el servei i la licitació d'obres d'ATL, en ser una empresa pública, requereixen molt temps», segons ha explicat el mateix Ajuntament.

En el cas de l'aigua de la Llosa, al problema administratiu s'hi afegeixen qüestions tècniques. Segons el govern municipal, ATL els ha dit que no només es tracta de connectar, sinó que s'han de fer unes instal·lacions de control de l'aigua per garantir la qualitat, la pressió i el cabal de l'aigua abans d'injectar-la al circuit municipal, i això és un procés més lent i més costós.

Sense aigua des del 18 d'agost

Els calafins no poden consumir l'aigua de l'aixeta perquè la reducció del cabal a la riera del Mantellí ha fet elevar el nivell de nitrats per sobre els 50mg/l. Des de l'agost fins ara no s'ha aconseguit estabilitzar la situació. La setmana passada, l'Ajuntament, Aigües de Manresa i Salut Pública van exposar la situació a una setantena de veïns de la població en una assemblea oberta.

Calaf, actualment, obté l'aigua de dos pous i de la riera del Mantellí. En el cas dels pous, aquests tenen nitrats i en el cas de la riera del Mantellí, l'aigua registra trihalometans i, per tant, cap de les dues aigües soles té bona qualitat. En aquest sentit, és gràcies a la barreja de les dues fonts que Calaf pot disposar d'aigua potable, segons els tècnics d'Aigües de Manresa, tot i que la qualitat està sempre vorejant els límits que marquen les directives per al seu ús com a aigua de boca.

En el cas que una de les dues fonts tingui problemes, es desequilibren els valors de la qualitat de l'aigua i aquesta perd la seva potabilitat. Si plou molt, els nitrats s'escampen cap a l'aigua sub- terrània dels pous i, si plou poc, la riera del Mantellí baixa amb poca aigua i s'eleva l'índex de trihalometans.

Segons va explicar Aigües de Manresa, aquest estiu hi ha hagut una situació climatològica desfavorable que ha fet augmentar els nitrats per sobre els 50 mg/l i de moment, no s'ha pogut tornar a estabilitzar.

Afecta la salut a llarg termini

L'Agència de Salut Pública considera que tot i no ser apta el seu consum no suposa un problema a curt termini, ja que, d'acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats és de 219 mg/dia per persona. Això equivaldria a 3,3 litres diaris d'aigua que tinguin un contingut de 65 mg/l de nitrats.

Però sí que admet que pot haver-hi conseqüències a més llarg termini. Encara que no hi hagi una afectació immediata, no es descarta que amb els anys puguin aparèixer malalties derivades en els casos que s'hagi consumit un excés de nitrats i trihalometans, segons Salut Pública.

D'altra banda, contra comentaris que ha recollit l'Ajuntament de Calaf aquests dies, l'Agència de la Salut Públilca assegura que dermatològicament, una aigua amb un nivell de nitrats o trihalometans elevats, no té cap afectació a la pell.