L'Ajuntament de Calaf ha aprovat el Projecte d'adequació de la deixalleria de Calaf per tal de poder assumir un increment previst d'aportació de deixalles a partir de l'aplicació del porta a porta, per guanyar seguretat i per posar-se d'acord amb la normativa actual. La millora en aquests tres àmbits es tradueix, per exemple, en la reconstrucció de la tanca perimetral que actualment en molts punts és de malla per un mur de 2 m d'alçada amb bloc de formigó. En aquells punts on ja hi ha mur, el que es farà és picar les parts bufades i en mal estat i arrebossar-les de nou.

Altres millores previstes en aquest pla de reforma és canviar la il·luminació, tenir vigilància, introduir l'aigua potable i reparar elements de la xarxa d'evacuació d'aigües. D'altra banda, també s'ha previst fer una caseta que serveixi com a àrea tancada per a les aportacions puntuals del porta a porta, on la ciutadania hi podrà accedir un màxim de 12 cops l'any amb una targeta identificativa, segons han explicat fonts municipals.

Finalment, el projecte inclou una sèrie d'adaptacions per tal de millorar els espais de recollida de residus i emmagatzematge, dotar la deixalleria d'una zona verda per fer l'espai més agradable i resoldre tot el tema de l'accessibilitat i l'adaptació necessària a la normativa de riscos laborals.

El projecte també inclou la compra d'un programari de gestió de la deixalleria que permeti tenir un control exhaustiu dels usuaris que en fan ús i de les entrades i sortides de residus.

Es preveu finançar totes les obres de millora a través de la subvenció rebuda del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 concedit a l'Ajuntament de Calaf i de la concessió de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que es va concedir a Calaf amb data de 12 de desembre del 2019.

Adaptar-se a la normativa

L'Ajuntament de Calaf ha explicat que «l'objectiu és fer les obres necessàries a la deixalleria per tal d'adaptar-la a la nova norma tècnica sobre deixalles del 2019» i «aplicar-li les mesures de prevenció de riscos laborals» i «adequar-la a la recollida porta a porta, ja que s'espera que amb aquest nou sistema augmenti la quantitat i tipologia dels residus recollits». El projecte estarà durant 30 dies naturals en exposició pública. El projecte s'ha aprovat a través de la Junta de Govern Local de Calaf.