Carme i Les Esplugues de Carme disposen ja de xarxa de fibra òptica amb connexió a Internet d'alta qualitat, que ha desplegat l'operador amb seu a Anoia Iguana. Sobre qualsevol connexió a Internet s'hi pot afegir telefonia fixa, línies de telefonia mòbil o televisió, així com serveis específics per a empreses. Els veïns que ho desitgin ja poden demanar l'altaEl desplegament de la xarxa a Carme està finançat, en part, per fons Feder de la Unió Europea, destinats a fer arribar connexió d'alta qualitat a zones blanques, és a dir a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet. Amb la incorporació de Carme, Iguana compta amb gairebé 47.000 llars i empreses de més d'una trentena de nuclis.