L'Ajuntament de Vilanova del Camí començarà a oferir en breu un servei d'atenció a domicili al veïnat del Nucli Antic i Camp del Rei. S'adreça a les persones grans que més ho necessiten per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Encara es poden fer sol·licituds per optar a aquest servei a través del Departament de Serveis Personals.

Les persones que es poden beneficiar d'aquest recurs han d'estar empadronades al municipi i viure en la zona esmentada. Poden ser persones grans amb pocs recursos econòmics i amb dificultat per fer determinades activitats de la vida diària; persones amb diversitat funcional; persones amb problemes crònics de salut o dependents.