L'ús del bus a Igualada va caure un -47% durant l'any 2020. L'efecte de la pandèmia es va deixar notar d'una manera molt evident en els comptes econòmics i en els recomptes d'usuaris. És una situació generalitzada arreu del país, tot i que hi ha ciutats que han estat lleugerament per sobre en la davallada, com ara Martorell (descens del -49%, i d'altres que, tot i perdre molts viatgers han tingut un millor comportament, com ara Manresa, que es va quedar amb un -38%. A la capital del Bages hi va haver una recuperació els darrers mesos de l'any.

L'Associació de Municipis per a la Mobilitat i l Transport Urbà (AMTU) va explicar ahir que la pandèmia «ha impactat fortament en l'àmbit dels busos urbans a Catalunya, que han vist com la demanda s'ha reduït considerablement durant el 2020». Ha exposat les xifres dels municipis adherits a l'entitat, però ja inclou exemple variats de ciutats i poblacions catalanes, exceptuant Barcelona. Els busos urbans han patit en conjunt, durant el 2020, una reducció de la demanda del 41% en relació a l'any 2019.

A partir de l'anàlisi de 29 municipis representatius de l'AMTU, les dades indiquen que en la majoria de transports urbans la reducció de la demanda s'ha situat en la franja d'entre el 35% i el 50%.

Hi ha alguns municipis on la davallada és especialment més alta, com és el cas de Vilafranca del Penedès, on la reducció arriba fins al 73%; i Vic també arriba gairebé al 60% de reducció de la demanda durant el 2020 en relació a l'any anterior.

El bus d'Igualada havia iniciat l'any en positiu. Un creixement molt moderat al gener, un 1%, i més important al febrer, un 4%. Eren xifres que estaven dins de la tendència general. A Martorell, per exemple, eren molt més significatives (del 7% i el 8% gener i febrer). Ia Manresa, l'inici de l'any era veritablement esperançador: el més de gener el creixement havia estat del 6% i el mes de febrer del 12%. Però passada la primera setmana del mes de març, la caiguda va ser vertiginosa. El confinament a Igualada va fer que la ciutat registrés un dels pitjors resultats, amb una pèrdua de viatgers del 61%, de les més importants.

Els mesos d'abril i maig van ser els més durs pel que fa a resultat d'usuaris del bus urbà. A Igualada l'aturada de la mobilitat era pràcticament total. La caiguda va ser del -93% i -95% en aquests dos mesos. Però els registres eren similars a Martorell (-91% i -87%) i a Manresa (-91% i -84%).

El mes de juny, tot i l'obertura paulatina de l'activitat, el resultat encara eren de caigudes entre el 60% i el 80% en aquestes poblacions. A Manresa es començava a notar una certa recuperació de viatgers, que es va consolidar els mesos següents.

Igualada, Martorell i Manresa van tenir evolucions desiguals, però, en canvi, el resultats de final d'any són similars, amb una pèrdua, la menys important de l'any, a l'entorn del -30%, segons les dades de l'AMTU.