L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha fet arreglar ana zona d'aparcament que està sense asfaltar per millorar l'accessibilitat a la zona. Operaris de l'empresa Excavacions Miralles han fet una compactació i millora del terreny ubicat a l'entorn de l'Ajuntament i el Centre Cívic i Cultural La Vinícola.

Aquesta zona d'aparcament que utilitzen sobretot veïns i personal de l'Ajuntament estava molt malmesa per l'erosió del terreny.

Els treballs han consistit en afegir tot-u per anivellar el terreny i garantir el pas de l'aigua. També s'han desembossat els embornals per garantir que puguin fer la tasca de desaigüe, i s'ha millorat la compactació de tot l'espai, garantint el pas de vehicles sense eliminant importants desnivells.