Igualada podria guanyar entre 1.200 i 2.000 pisos sense construir nous habitatges. La proposta de l'equip de govern és que en els carrers que es considerin no comercials s'alliberin les plantes baixes i quedin a disposició de ser transformades en habitatges. La tinent d'alcalde Carlota Carner assegurar que un alt percentatge d'aquests futurs pisos podrien ser de protecció oficial. Per fer-ho possible cal fer canvis en la qualificació urbanística.

D'altra banda, el govern d'Igualada considera que la mesura incidiria en la regeneració de la trama urbana, a través de la rehabilitació d'edificacions actualment obsoletes i en l'activació de locals que ara estan buits o tancats, i afavorir l'activitat econòmica

La proposta per modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística per tal de permetre l'ús residencial estarà plantejada com una ampliació d'usos aplicable, només, a aquells carrers que no són comercials, per tal de preservar el dinamisme d'aquells trams que sí tenen més activitat comercial.

La responsable de l'àrea d'Urbanisme destaca que «la idea és que no es modifiquen els usos, sinó que s'amplien. Per tant, en aquests trams que no són comercials i en què es permetrà habitatge, se segueix permetent l'ús comercial».

Per definir quins trams serien comercials i quins no, Carner ha explicat que s'han aplicat i encreuat dos paràmetres. D'una banda, s'han analitzat tots els usos existents a dia d'avui en planta baixa, assignant puntuació en funció de si és un local comercial actiu o buit, si és un solar sense edificar, habitatge i edificació buida, entre d'altres. I també s'han analitzat els metres quadrats de façana comercial i els metres quadrats de façana total del tram d'unitat comercial.

A partir d'aquesta anàlisi, s'han definit tres tipus de trams o carrers. D'una banda, hi ha els eixos viaris terciaris o comercials, en què no es permet l'ús d'habitatge en planta baixa, de manera que s'hi mantenen els usos actuals. Hi ha, també, els eixos viaris mixtos, en què es mantindran els usos de la part de la façana, però en què es permetrà l'ús d'habitatge en planta baixa a la part que no dona a la via pública. I, finalment, hi ha els eixos viaris oberts, no comercials, en què es permetrà, a més de l'ús comercial, el d'habitatge en planta baixa.

Per la seva banda, l'alcalde, Marc Castells, destaca que aquesta proposta serà determinant per al futur de la ciutat d'Igualada i ha subratllat també el doble objectiu de fer habitatge assequible i accessible i la generació d'activitat econòmica.