Núria Vergés i Bosch, germana de la que va ser consellera de Salut Alba Vergés, s’incorpora a la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, adscrita al departament d’Igualtat i Feminismes.

Vergés és investigadora i professora del departament de Sociologia de la UB. També forma part del grup de recerca Copolis sobre Benestar, Comunitat i Control Social i de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, a més d’haver estat directora de la Unitat d’Igualtat de la mateixa UB.

La direcció general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs té entre els seus principals objectius impulsar programes que trenquin la bretxa salarial i fomentar actuacions que eliminin les desigualtats en l’accés de les dones al mercat laboral. També pretén promoure polítiques d’organització del temps i reforma horària que permetin la conciliació de la vida personal, familiar, associativa, de ciutadania i laboral.

L’Observatori del Treball i Model Productiu explica que les dones tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius i solen treballar en sectors de menys nivell retributiu. A més, assumeixen el doble de les tasques de la llar i el triple de les cures, fet que les sobrecarrega de feina i fa que pateixin més pobresa de temps.

Aquesta tendència es va mantenir durant el confinament, quan les dones es van dedicar un 14,2% més que els homes a fer les tasques de la llar, un 9,9% més a la cura de les filles i els fills i un 5,8% més a ajudar les criatures a fer feines escolars.