L’Ajuntament de Collbató buscat un nou jutge de pau. L’actual finalitza pròximament el seu mandant de quatre anys. La corporació ha obert un període perquè qui ho vulgui pugui presentar sol·licitud per a ser el nou jutge. Sovint, aquestes places es cobreixen per un procés intern de la mateixa corporació i se sotmeten a l‘aprovació del ple.

L’Ajuntament demanat que tingui nacionalitat espanyol i major d’edat, i no requereix que sigui una persona llicenciada en dret. El candidat no estar impedit física o psíquicament per la funció́ judicial, no ha d’haver estat condemnat per delicte dolós, i ha d’estar en ple exercici dels seus drets civils.

Des del 22 de desembre s’obre un termini de 15 dies hàbils, per tal que totes les persones que estiguin interessades, presentin la seva sol·licitud a l’Ajuntament –Oficina d’Atenció́ Ciutadana- de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dijous també́ de 17 a 19 hores.

Com que la petició del càrrec també es pot fer a través d’Internet, l’Ajuntament admetrà les sol·licituds que es presentin, dins de terminis, per la plataforma electrònica e-tram.