850 quilos. Aquesta és la quantitat de deixalles que es van retirar del riu Anoia al seu pas per Igualada aquest diumenge en una nova jornada de neteja coordinada pl departament de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat de l'Ajuntament, amb la col·laboració d'Aladern-CECI.

Durant dues hores, una cinquantena de persones van netejar el tram que va des de la piscina del Molí Nou fins el Pont Nou de Montbui. La jornada s'emmarcava en el Clean-up Day i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que cada any impulsa jornades de neteja a nivell continental de manera coordinada. L'objectiu d'aquesta iniciativa és sensibilitzar sobre el dret a gaudir d'un medi no degradat i el deure de conservar-lo, fomentar la participació social i ciutadana en la conservació dels entorns fluvials i netejar i millorar els espais de ribera.

Tot i que cada vegada són més els ciutadans que han pres consciència de la importància de no llençar deixalles al riu, encara és freqüent trobar-n'hi moltes. En ocasions, els materials abocats no representen un perill per a l'ecosistema però sí provoquen un efecte visual molt negatiu, com poden ser papers, fustes o runes. En altres casos, els materials abocats sí són una amenaça per als organismes, ja sigui perquè es tracta de materials contaminants -piles, olis de cotxe, productes químics, pneumàtics-, perquè la seva presència pot ferir els organismes -vidres, ferralla, plàstics- o bé perquè causen perjudicis indirectes, com ara els vidres, que poden provocar incendis.