Els alumnes de 2n cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO tornen aquest dimecres a les aules després de les vacances d'estiu. En total, seran 1.019.206 infants. Divendres s'hi sumaran els de Batxillerat i cicles formatius, i altres etapes com la formació d'adults o les EOI ho faran abans d'acabar el mes. Aquest curs es preveu arribar a l'1.567.316 alumnes, 1.299 més que l'any passat. Per atendre l'augment de població escolar, s'incorporen al sistema 690 docents, el màxim que ha permès la situació de pròrroga pressupostària. L'inici del curs també està marcat per les obres que no s'han pogut acabar. Com a mínim 10 centres començaran amb treballs pendents, alguns, pels retards en la licitació pel 155 i per l'efecte de les pluges de l'estiu.

Mentre que Primària es perden fins a 9.915 alumnes, la secundària en guanya 9.682, a causa del canvi demogràfic i de la davallada de la natalitat els darrers anys. A tot Catalunya, l'FP creix en 3.637 alumnes. La formació d'adults, en canvi perd 1.658 alumnes, a causa de la recuperació econòmica.

L'increment global de població escolar es veurà compensat amb un increment de plantilla de professorat de 690 dotacions, el màxim que el departament 'Economia ha permès tenint en compte que el 2018 no s'han tancat pressupostos i que per tant, hi ha situació de pròrroga. Amb aquest augment, Ensenyament pretén també oferir una millor atenció educativa en totes les etapes. En total, treballaran fins a 71.865 mestres i professors durant el curs.

Entre els canvis d'enguany també destaca el nomenament de mestres acreditats per oferir el primer cicle d'ESO, i la inclusió a la borsa de docents, de professors de determinades especialitats de secundària sense el màster habilitant; sempre i quan es comprometin a cursar-lo i aprovar-lo abans del curs 2021-2022. El Departament també té previst convocar fins a 5.005 places d'oposició (3.604 al cos de mestres, 1.401 al cos de secundària) al llarg d'aquest curs.

11 centres nous

El curs comença amb 11 centres nous a tot Catalunya, 1 escola, 6 instituts, 3 instituts-escola i un institut de formació professional. També han tancat una escola a La Pobla de Cérvoles i una escola concertada al districte de Sants de Barcelona.

Les obres també protagonitzen l'inici de curs en com a mínim 10 centres escolars, 5 de Barcelona, com és l'escola Ignasi Iglesias o l'escola Antaviana, i 5 de la resta. Segons el Departament d'Ensenyament, l'aplicació del 155 va endarrerir la licitació i amb conseqüència, l'inici dels treballs d'estiu i aquest fet, sumat a l'estiu plujós, ha impedit finalitzar tots els treballs a temps, malgrat que alguns són de gran envergadura i no podien estar culminats aquest setembre. Tot i això, totes les escoles i instituts començaran en la data prevista.

Nous projectes

El Departament d'Ensenyament preveu aquest curs continuar apostat per la innovació pedagògica i per aquest motiu, tirarà endavant un mapa d'innovació que reculli la incidència real d'algunes pràctiques en els centres. També vol promocionar la competència digital o crear noves modalitats de formació entre els docents, amb píndoles formatives de curta durada com alternativa a la formació existent.

Contra la segregació

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha fixat aquest curs 2018-2019 per tirar endavant, seguint la directiva del Síndic de Greuges, un pacte contra la segregació escolar. Per fer-ho possible es modificarà el decret d'admissió d'alumnat i es controlarà el comportament d'alguns centres concertats que podrien fer pràctiques discriminatòries.Altres iniciatives

Entre els objectius del Departament destaca també el desenvolupament del decret d'inclusió, la recuperació del finançament de les places públiques de 0 a 3 anys, la consolidació del pla d'educació infantil a l'escola rural, la promoció de l'institut Obert de Catalunya, o el disseny d'un nou decret del servei de menjadors escolars.