La Fira de l'Estudiant s'estén en pràcticament 2.000 m2 del Palau Firal de Manresa, que es consolida com a escenari de la mostra després de la bona acceptació dels dos darrers anys.

Enguany, el disseny de la fira s'ha estructurat a partir de quatre espais. El primer recull i mostra els diferents itineraris formatius dels estudis postobligatoris que inclouen les diferents famílies i nivells de tota la formació professional, les tres modalitats de batxillerat i uns espais d'emprenedoria i ocupació juvenil.

El segon àmbit, que ocupa l'espai central, facilita la informació general de la formació professional, els estudis d'idiomes, els d'adults, els de l'Institut Obert de Catalunya, la de beques i la relativa a la mobilitat internacional.

El tercer gran àmbit és el de l'orientació individual, que el gestionen tècnics i tècniques en orientació i psicopedagogs.

El quart espai l'ocupen les universitats, amb la informació general de tota l'oferta universitària a Catalunya, així com també la presència de les universitats de la Catalunya Central.

Funcionament de la visita

Cada grup d'alumnes té assignada una hora d'entrada a la Fira de l'Estudiant. Un cop hi arriben, una persona acompanya el grup a la sala d'actes per fer l'activitat d'acollida. Després, se'ls condueix fins a l'espai propi de la mostra, on l'alumnat, pel seu compte o amb el suport del professorat acompa-nyant, pot conèixer els diferents espais dels itineraris formatius, de la informació general o de l'orientació individual.