El protocol del departament de Salut que detalla com fer front a un cas de coronavirus especifica que en l'actual fase de transmissió s'ha de realitzar la detecció de la infecció en aquelles persones que presentin un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda i que es troba hospitalitzada o que compleix criteris d'ingrés hospitalari. També en aquelles persones que siguin professionals sanitaris o sociosanitaris, o que desenvolupin serveis essencials. La prova, doncs, no es fa a tothom. El protocol especifica que en els casos possibles s'indicarà aïllament domiciliari i no es farà la prova.

Al primer moment sí que, davant un cas sospitós, un equip SEM es tralladava al domicili de la persona afectada i agafava mostres per dur-les al laboratori. Això ha passat a la història en el moment que s'han desbordat els casos. Quan hi ha un positiu s'ha de notificar de forma urgent al servei de vigilància epidemiològica i a la subdirecció general de Vigilància i resposta a Emergències de Salut.