El Govern català ha aprovat un nou decret de mesures pressupostàries que inclou l'assumpció per part del departament de Salut de les competències de control del coronavirus a les residències de gent gran.

Les residències públiques i privades de Catalunya tenen 48 hores per comunicar les incidències detectades en relació amb la infecció i hauran d'informar de qualsevol canvi en un màxim de 24 hores.

El decret preveu que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara depenent de Treball i Afers Socials, quedi adscrita al departament d'Alba Vergés, que va destacar que les residències petites són les primeres on s'han fet trasllats, perquè no tenen espai per fer aïllaments. A més, va indicar que hi ha falta de personal en alguns centres.

Vergés va explicar que es valorarà cada cas de forma individual, veient el percentatge de persones que hi treballen, el de positius i negatius, i el tipus d'espai que ocupen. A vegades, va assegurar la consellera, el millor serà el trasllat, però altres vegades serà preferible que els avis es quedin on són i que s'incrementi el personal.