A l'Anoia, el nombre d'aturats va augmentar en 1.667 persones durant el confinament, un increment que afecta sobretot els municipis de Carme, Jorba, Masquefa, Capellades i Igualada. A més, el nombre d'ERTO acumulats a la comarca entre el 22 de març i el 30 de juny de 2020 és de 10.324 treballadors (40,3% dels assalariats). Amb el 16%, l'Anoia és la comarca amb la taxa d'atur més alta de la demarcació de Barcelona.

Per contra, el Berguedà és la comarca barcelonina on menys creix el nombre d'aturats registrats durant el confinament. Respecte a fa un any, la població ocupada de la comarca s'ha reduït el 2,7%, 1,7 punts menys que la mitjana de la demarcació (-4,4%), malgrat que la reducció de llocs de treball ha estat del 6%, un comportament superior al conjunt de la demarcació (-4,8%). El nombre d'ERTO acumulats a la comarca entre el 22 de març i el 30 de juny 2020 és de 2.830 treballadors (37,9% dels assalariats).

Els aturats registrats a la província de Barcelona el juny han augmentat el 33,8% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que la població ocupada ha caigut el 4,4% i els llocs de treball han baixat el 4,8%, segons un informe de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. Els dos ens van presentar ahir el divuitè informe anual sobre l'evolució econòmica de la demarcació de Barcelona, que aquest any posa en relleu l'impacte «sense precedents» que la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 ha tingut en l'economia.

Dins de la demarcació de Barcelona, totes les comarques estan patint els efectes de la crisi sense excepció. Però les diferències en l'estructura productiva de cada territori marquen clarament el nivell d'afectació i de recuperació.

L'indicador reflecteix diferències percentuals comarcals entre el 30 de juny del 2020 i del 2019 de més de deu punts. Les comarques del centre-nord de la demarcació, amb el pes dels serveis més reduït, són les que baixen menys (Bages, i Berguedà), amb l'excepció d'Osona. Per contra, Barcelonès, Moianès i la mateixa Osona són les que més augmenten el nombre d'aturats, per sobre del 30%.

En el cas de l'evolució anual de la població ocupada resident, aquesta reflecteix diferències que es correspondrien en certa manera amb el major o menor pes de sectors com el turístic i/o comercial dintre de cada comarca. D'aquesta manera, el Maresme, el Garraf i el Barcelonès són les comarques amb major pèrdua percentual de població ocupada entre el 30 de juny del 2020 i del 2019. Això també es denota en els llocs de treball assalariat, amb el Maresme i el Garraf al capdavant de la pèrdua, però no en els llocs de treball autònom, on Osona, el Moianès i el Berguedà obtenen les xifres més negatives.

L'anàlisi de les dades de la demarcació de Barcelona anteriors a la crisi actual, les del 2019, ja presentava símptomes de desacceleració en alguns dels seu principals indicadors socioeconòmics en comparació del molt bon recorregut previ (2014-2018).