Acomiadaments de treballadors, ERTO, reduccions de jornada o la implantació del teletreball. Les entitats empresarials busquen «flexibilitat» per reduir les plantilles i veuen com una «hipoteca» per a la viabilitat de moltes empreses l'obligació de mantenir l'ocupació en els sis mesos posteriors a la finalització dels expedients. Els advocats laboralistes han detectat un nombre creixent d'empreses reticents a beneficiar-se de les exoneracions a la Seguretat Social per la salvaguarda de l'ocupació durant mig any.

Les patronals alerten d'un augment dels ERO en els pròxims mesos i avisen d'una situació econòmica «molt delicada», amb una reducció de l'activitat del 10% respecte de fa un any i prop de 145.000 treballadors en ERTO.

Les organitzacions empresarials consideren que l'obligació de mantenir l'ocupació sis mesos després de la fi dels ERTO és, per a moltes companyies, una «hipoteca». En el cas que una companyia volgués extingir el contracte d'un únic treballador afectat per un expedient amb dret d'exoneració, l'empresa hauria de tornar la totalitat de les exoneracions dels empleats afectats per l'ERTO i un recàrrec del 20%.

«Ens sembla una sanció desproporcionada», afirma el director de relacions laborals i assumptes socials de Foment del Treball Nacional, Javier Ibars. A aquesta s'hi podria sumar una altra multa futura en cas que Inspecció de Treball entengués que les bonificacions s'han aplicat «indegudament».

«És una possibilitat que es pot desprendre de la proliferació de normes poc clares, confuses i amb conseqüències que desconeixem», afegeix la directora de l'àrea jurídica de Pimec, Estrella Rincón.

Les empreses miren d'esquivar una de les potes de l'«escut social· que ha dissenyat el Govern espa-nyol, basada en dues normes. La primera, marca que no hi pot haver acomiadaments per causa objectiva relacionada amb la covid-19 fins al 31 de gener. La segona, el compromís de mantenir sis mesos l'ocupació a canvi de rebre bonificacions dels ERTO, que els sindicats van lluitar perquè es renovés amb la pròrroga fins al gener.