El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que el Govern espanyol va presentar ahir al Congrés dels Diputats inclou 1.999,30 milions en inversions ter-ritorialitzades a Catalunya, el 16,5% del total a l'Estat i, per tant, per sota del pes del PIB català a l'Estat, que és del 19%. Amb tot, suposa el 58% més que els pressupostos de Cristóbal Montoro del 2018, que encara són vigents. Segons aquests comptes, el territori que rep més inversions és Andalusia, amb 2.146,16 milions (17,7%), i al darrere de Catalunya hi ha Madrid amb 1.250 milions (10,3%) i el País Valencià amb 1.164,52 milions (9,6%).

El total d'inversions regionalitzables d'aquests pressupostos ascendeix a 12.125,51 milions. Pel que fa als fons europeus, Catalu-nya rep 596 milions, el 14,35% del total estatal. Són 371 milions per a política mediambiental i 225 per a habitatge.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va defensar aquests comptes i va assegurar en roda de premsa al Congrés que als 1.999 milions d'euros d'inversions cal sumar-hi la transferència a la Generalitat de 200 milions pendents dels pressupostos del 2008. Es tracta d'una de les partides dels 1.459 milions que la Generalitat i l'Estat van acordar el 2018 a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics que es transferirien. La partida havia d'arribar als pressupostos del 2019, que van acabar rebutjats al Congrés dels Diputats. Montero va assegurar que aquesta partida de 200 milions es traspassarà directament a la Generalitat perquè sigui ella qui executi les inversions amb aquests fons. Segons Montero, la suma fa que la inversió a Catalunya escali fins al 18% del total a l'Estat i que es doni compliment al que al seu dia preveia l'Addicional Tercera de l'Estatut, malgrat que ja no està en vigor perquè preveia un període de set anys d'inversió equivalent al pes al PIB a comptar des del moment de la seva aprovació, el 2006. En tot cas, segons la ministra, a més dels 1.999 milions els ministeris de Transports i Medi Ambient sumen una consignació de 596 milions per a Catalunya per a polítiques d'habitatge, agenda urbana i transició ecològica. Són 371 milions per a política mediambiental i 225 per a habitatge que, segons la ministra, acabaran gestionant les comunitats autònomes.

Dels 1.999,3 milions, 245,78 aniran a parar directament a Rodalies de Barcelona, tot i que el capítol d'ADIF per a inversions de la línia convencional a Barcelona ascendeix a 438,515 milions. Aquesta és una de les inversions més destacades que van a parar a la demarcació de Barcelona i inclou 39,5 milions per al tram del Corredor Mediterrani Vila-seca-Castellbisbal i 27,56 milions per a terminals intermodals i accessos al Port.

A més, l'Estat preveu invertir 238,854 milions d'euros a la xarxa de l'AVE a Barcelona, dels quals 166,253 aniran a parar a les xarxes transeuropees TEN-T.