Algunes de les administracions consultades per aquest diari coincideixen que si enguany hi ha un interès especial per a uns determinats números és pels acabats en 19, per la covid-19, i en 20, per l'any en què realment s'ha propagat la pandèmia. En algun cas hi ha hagut peticions concretes del número 14.320 (el dissabte del mes de març que es va implementar l'estat d'alarma) i que no s'ha pogut satisfer perquè no el tenien. Per la resta, es manté la demanda de números tradicionals, com els acabats en 13 o bé en 69...