L'activitat de recerca a la Catalunya Central no ha notat, de moment, els efectes de la dràstica retallada en ajuts públics per a la investigació. L'Observatori de Recerca de la Catalunya Central, creat a l'empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC), ha comptabilitzat 1.004 articles sorgits d'investigadors de les Universitats i centres de recerca del Bages, Solsonès, Anoia, Osona i Berguedà. La xifra és similar a la dels resultats del període 2008-2012.

La metodologia emprada per la Biblioteca del Campus, en un treball elaborat per Roser Gómez i Montserrat Méndez, s'ha basat en l'índex h de Hirsch, un sistema de mesura que permet detectar els investigadors més destacats dins una àrea de coneixement. El seu càlcul té en compte tant el nombre d'articles fets per un autor, com l'impacte que han tingut, mitjançant el recompte de cites rebudes.

Segons els resultats, Solsona és la ciutat amb uns nivells més elevats, amb un índex mitjà de 23. Amb aquest mètode, un dels més emprats a l'hora de mesurar la producció científica d'arreu, els millors professionals superen el 35, i ja són excepcionals, tot i que n'hi ha, els índexs superiors als 60. Pel que fa a les quantitats, però, Manresa encapçala el rànquing amb un total de 373 treballs realitzats a les diferents universitats i o bé unitats de recerca.