L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació ha lliurat el mapa de patrimoni d'Aguilar de Segarra. Amb aquest treball s'han inventariat a Aguilar de Segarra 159 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 81% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), el 3% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), l'1% documental (fons documentals i d'imatges), el 12,5% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 2,5% natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).