L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es pot veure abocat a fer un nou concurs d'adjudicació de la concessió del servei de distribució d'aigua potable a la població. El 2017 va decidir atorgar-lo a l'empresa Acciona, rellevant Sorea d'aquesta funció, companyia que tenia una llarga experiència en la gestió del servei a la població. Una sentència a la que ha tingut accés Regió7 declara nul·la l'adjudicació a Acciona, però no atorga el servei a Sorea, com pretenia aquesta empresa, sinó que retorna el conflicte a l'Ajuntament: el jutge indica que "no pot imposar l'adjudicació del contracte a Sorea, perquè això és facultat de l'organisme de contractació", és a dir, el mateix Ajuntament.

El conflicte no està tancat, perquè caldrà veure com respon ara l'empresa Acciona, ja que la sentència encara no és frma i hi ha possibilitat de recurs d'apel·lació. L'adjuciació de l'aigua a Acciona es va produir el 26 d'abril del 2017, i en el concurs, tot i que Sorea era la que havia obtingut millor puntació es va adjudicar a Acciona perquè es va considera que la resta d'empreses que s'hi van presentar incomplien alguna de les parts del concurs i en van quedar excloses. Aquest acord es va aprovar en un ple del 29 de maraç del mateix any. El maig del 2917, Sorea va presentar un recurs. El principal problema que ha vist el jutge és que després de la comunicació de l'adjudicació, amb el criteri que s'atorgava a l'empresa que presentés la condició de preu més baixa, no hi va haver el preceptiu tràmit d'audiència pública, que li va ser negat a Sorea. El jutge entén que això va causar indefensió a aquesta darrera empresa i que és causa de "nul·lital radical" de l'adjudicació, però també "destimo la pretenció [de Sorea] que es declari el de Sore a ser adjudicatària del contracte, sense condemna de costes".