Durant l'any 2018, les 20 pantalles tàctils (TESEO) que hi ha en centres d'atenció primària de l'ICS Catalunya Central (Bages, Anoia, Osona i Berguedà) han estat utilitzades més de 200.000 vegades pels usuaris. Aquests aparells, que se situen en lloc ben visibles dels centres i que són semblants als caixers automàtics, faciliten a la ciutadania la realització de diversos tràmits d'una forma senzilla.

Les funcionalitats més utilitzades han estat la programació de visites per als professionals de medicina, infermeria, pediatria, treball social i odontologia i la impressió del Pla de medicació. També s'hi pot consultar i imprimir la relació de cites pendents i els justificants de visites, per exemple.

L'objectiu per a aquest any 2019 és dotar deu CAP més de l'ICS Catalunya Central de pantalles TESEO —que ja en seran 30—, i potenciar-ne l'ús, ja que és un dispositiu que dona més autonomia als usuaris a l'hora de fer determinades gestions administratives, ajuda a descongestionar els punts d'atenció i a disminuir els temps d'espera a l'hora de fer algunes consultes o gestions al taulell.