L'Ajuntament de Sant Fruitós va portar a terme l'any passat la neteja d'un total de 112 parcel.les de particulars com a mesura de prevenció d'incendis, i posteriorment en va girar la liquidació del cost de la intervenció als seus propietaris. El 2018 era el primer any que el consistori podia emprendre una acció pròpia i carregar-la posteriorment a l'amo de la parcel.la si aquest no ho duia a terme, en virtut de la nova ordenança que va aprovar per donar cobertura a aquestes actuacions.

Aquesta normativa específica es va tirar endavant per tal d'assegurar la neteja de les parcel·les i finques del municipi per evitar el risc d'incendi. La novetat era que inclou una taxa específica per cobrir aquest servei. La que hi havia fins llavors preveia que els propietaris havien de mantenir net el seu terreny per tal d'evitar possibles incendis forestals, però no donava potestat a l'Ajuntament per tal de procedir a la neteja en cas d'incompliment i s'havia d'actuar per la via executiva, força lenta.

La normativa actual preveu que en cas que el propietari no ho dugui a terme, el consistori procedeix a realitzar la neteja i fa pagar la taxa corresponent al propietari. En concret, aquest primer any d'aplicació de la taxa que inclou l'ordenança s'han inspeccionat 464 parcel·les, de les quals 262 van ser netejades pels mateixos propietaris i en 112 ho ha fet directament l'Ajuntament i n'ha girat els rebuts corresponents.

Amb l'arribada de la primavera, l'Ajuntament ha iniciat ara una campanya per recordar als propietaris que les parcel·les hauran d'estar netes abans de l'1 de maig. A partir d'aquesta data, el consistori inspeccionarà l'estat en què es troba cadascuna de les parcel·les i en cas que no es compleixin les condicions que contempla l'ordenança, es procedirà a netejar el terreny de forma subsidiària i per tant es cobrarà el rebut corresponent.

Es requereix una neteja total del sotabosc i retirar arbres morts i en general condicionar la parcel·la per tal de minimitzar el risc d'incendis.