L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cardona i la Diputació de Barcelona, farà finalment avui la segona de les sessions participatives que té previst dur a terme en el marc del Màster Universitari en Arquitectura que està realitzant a Cardona. Es tracta de la sessió que en principi s'havia de dur a terme el 16 de maig, però que es va haver de suspendre per la seva proximitat amb les eleccions municipals.

La trobada és oberta a tots els veïns i a entitats i es farà de les 7 de la tarda a les 9 del vespre al Centre Cívic (primera planta).

En aquesta sessió, els alumnes exposaran les primeres propostes arquitectòniques adreçades a la millora i a la rehabilitació del nucli urbà, sobre les quals els veïns que hi participin podran fer aportacions.

La trentena d'estudiants que realitzen aquest màster tenen l'encàrrec de desenvolupar propostes adreçades a la millora de l'àmbit urbà de Cardona, propostes que els serviran per al seu projecte final de carrera. Promouran idees d'adequació de l'espai públic, del paisatge urbà i de rehabilitació del teixit edificat.

La primera sessió participativa entre estudiants i veïns de Cardona es va realitzar el 28 de març i va tenir com a objectiu identificar les primeres necessitats del nucli urbà de la vila.

Ara, en aquesta segona, s'esbossaran les primeres propostes, sobre les quals els veïns podran dir-hi la seva. El calendari seguirà aquest juny, ja que es farà una tercera jornada per validar les propostes que, de cara al juliol, els estudiants hauran d'entregar a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Serà a partir dels mesos de setembre i octubre quan es farà el retorn final a la població. I de cara al gener hi ha prevista la divulgació pública dels resultats.