El Parc de Bombers de Manresa ha deixat d'estar partit entre dos termes municipals, el de Manresa i Sant Fruitós, i passa a formar part íntegrament del municipi de Manresa. El ple de Sant Fruitós va aprovar definitivament en el dar-rer ple l'alteració del límit entre els dos termes, amb afectacions tant al Parc de Bombers com a les naus del camí del Grau. L'Ajuntament de Manresa farà el mateix en el proper ple municipal.

La modificació dels termes comporta una segregació d'aproximadament 18.000 metres quadrats que passen a ser del terme de Manresa, i el mateix a la inversa, de manera que les naus del camí del Grau, que fins ara també estaven partides entre els dos municipis, estaran ubicades totalment a Sant Fruitós.

Aquesta modificació, que ja s'havia aprovat inicialment en sessions plenàries durant els mesos de juliol i octubre del 2018, va ser ratificada per la Generalitat de Catalunya, de manera que ara es procedeix a l'aprovació definitiva per part dels ajuntaments de Sant Fruitós i Manresa.