El govern municipal de Súria (PSC i GIIS) presentarà al ple ordinari d'aquest dijous 26 de setembre un dictamen sobre l'aprovació del Pla Econòmic Financer per al període 2019-20. L'objectiu bàsic d'aquest document, elaborat pels serveis tècnics de la Diputació, és garantir la solvència econòmica, el superàvit estructural i la viabilitat pressupostària de la institució municipal.

La seva elaboració va ser instada per l'Ajuntament de Súria en constatar, segons han explicat fonts de l'equip de govern, que "la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2018, l'últim del darrer mandat, no complia l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, que són d'obligat compliment per a les administracions locals juntament amb l'objectiu de deute, que sí es compleix. En aquests casos, la legislació vigent obliga a aplicar un Pla Econòmic Financer fins a la recuperació de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera".

Segons les mateixes fonts, en cas de ser aprovat pel ple municipal, el Pla Econòmic Financer no afectaria el finançament dels serveis bàsics de l'Ajuntament, "però obligaria a aplicar un control rigorós de la despesa i a reduir a prop de la meitat la quantitat prevista destinada a inversions per a aquests darrers mesos de 2019 i per a tot l'any 2020".

Per aquest motiu, afirmen, l'aplicació del Pla Econòmic Financer "limitaria" la capacitat inversora de l'Ajuntament durant aquest període a "actuacions imprescindibles i projectes que obtinguin subvencions exteriors que facin possible la seva realització".

L'executiu surienc ha assegurat que aquesta situació ja ha estat plantejada als membres dels diferents grups municipals en Comissió Informativa, i també als responsables de les associacions de veïns de la vila per les conseqüències que pugui tenir per a la propera edició dels pressupostos participatius dels barris.

Tot i l'aplicació del Pla Econòmic Financer, el govern municipal afirma que seguirà treballant en la planificació de projectes i millores que es puguin desenvolupar "a partir de l'any 2021, quan s'hagi recuperat l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament d'acord amb els paràmetres de la legislació vigent".