Navàs ha engegat els Pressupostos Participatius que definiran els projectes per a les dues properes anualitats. Fins al 30 de novembre els navassencs i navassenques podran presentar les seves propostes. El valor del pressupost a decidir en aquesta edició serà de 300.000 euros, que es repartiran en 150.000 euros pel 2020 i la mateixa quantitat pel 2021.

Les propostes es poden presentar presencialment a l'OAC o a l'email oac@navas.cat. El sistema de repartiment serà el mateix de l'edició anterior: 3 apartats, a cadascun dels quals s'hi destinaran 100.000 euros a repartir equitativament en els dos anys.

En el primer apartat, que porta per nom «Què milloraríeu» les persones que participin en el procés decidiran quines àrees s'han de reforçar econòmicament. En aquest cas cada ciutadà emetrà 2 vots a alguna de les partides proposades, que tindran una incidència econòmica en els àmbits proposats.

El segon i tercer apartat són propostes que es poden fer des de la ciutadania i el teixit associatiu. A l'apartat «Fem-ne una de grossa» seran propostes valorades entre 25.000 i 50.000 euros. La ciutadania només podrà emetre un vot i sortiran escollides les 2 propostes més votades.

El consistori informa que s'intentarà realitzar en primer lloc l'any 2020 la proposta més votada i l'altra reservar-la per al següent. Si les propostes escollides no tinguessin el cost màxim, els diners sobrants s'afegirien al tercer apartat on, sota el nom «Els petits canvis són poderosos», s'inclouen les propostes que es valorin entre 500 i 25.000 euros. En aquest cas, es podran votar fins a cinc propostes i s'escolliran les que tinguin un major percentatge del seu pressupost assolit fins a finalitzar els diners assignats a aquest apartat, per tant s'utilitzarà un criteri de proporcionalitat.