El Poble Vell de Súria ja disposa d'un pla director. La Diputació de Barcelona ha estat l'encarregada d'elaborar el treball que estableix les línies estratègiques d'intervenció en l'àmbit del castell, l'església del Roser i de la trama urbana de l'entorn que forma el nucli antic de la població. Ahir, la vicepresidenta segona de la Diputació, Carmela Fortuny, va lliurar el pla a l'alcalde de Súria, Albert Coberó.

L'objecte del treball, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local amb un cost de 18.000 euros, és potenciar els valors patrimonials d'interès historicoartístic, arquitectònic i urbanístic del Poble Vell, així com millorar les condicions urbanes en benefici dels seus habitants i visitants.

El document elaborat per la Diputació de Barcelona s'estructura en tres parts. La primera conté una sèrie d'anàlisis i diagnosis de la morfologia urbana de l'àrea objecte d'estudi, que inclou la seva evolució històrica i urbanística amb una hipòtesi del traçat de la muralla que havia encerclat la vila en les èpoques medieval i moderna.

La segona ofereix propostes d'intervenció en l'àmbit del Poble Vell, tant dins de l'antic recinte emmurallat com en els espais adjacents que queden fora. Per últim, la tercera part del pla director planteja un seguit de fases d'intervenció, valorades econòmicament, on s'agrupen les diferents accions a efectuar en funció de la seva urgència i ubicació.