El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa una iniciativa amb la que vol fer front a dues problemàtiques en paral.lel: la dificultat que un sector important de població té per accedir a un habitatge, d'una banda, i la proliferació de pisos i cases en desús. Es tracta de la Borsa d'Habitatge per al lloguer social del Bages, que pretén sobretot facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer a preus assequibles.

El Consell Comarcal del Bages calcula que al Bages hi ha 17.000 habitatges buits, dels quals 9.500 a Manresa. Davant aquesta realitat i la dificultat d'accedir a un mercat de lloguer accessible el Consell entén que la borsa de lloguer social esdevindrà una eina per incentivar que els pisos buits formin part del mercat i que joves, famílies monoparentals i persones grans amb pensions petites hi tinguin accés.

La borsa determina que el preu de lloguer dels pisos que en formen part haurà de ser entre un 10% i un 20% més baix que el preu de mercat, l'habitatge ha d'estar desocupat i en condicions de ser llogat i disposar de la cèdula d'habitabilitat i el Certificat d'Eficiència Energètica.

Els impulsors d'aquesta iniciativa entenen que un dels principals obstacles que cal salvar, i que en bona mesura priva que molts d'aquests habitatges estiguin ja en el mercat, és la reticència dels propietaris per posar-los a lloguer per la inseguretat a l'hora de cobrar.

Per aquest motiu, segons ha explicat el conseller comarcal d'Habitatge, Enric Forcada, algunes de les mesures principals que s'activen amb aquesta borsa van encaminades a proporcionar la màxima confiança en el propietari d'aquests pisos i cases que es podrien incorporar a l'oferta. «És el punt més delicat, el d'aconseguir que els propietaris confiïn en l'administració per cedir l'habitatge, i per això disposen de tots els avantatges que hi ha dins d'aquesta borsa, com per exemple un aval lloguer que garanteix el cobrament durant sis mesos en cas d'impagament».

Forcada destaca que altres avantatges que inclou aquesta borsa per incentivar que s'hi incorpori el major nombre de pisos possibles són la gestió i tramitació gratuïta del contracte, un inventari exhaustiu de la propietat, la selecció de futurs llogaters, assegurança multirisc, defensa jurídica en cas d'impagament, possible reducció de l'IBI (pendent d'acordar per part de cada Ajuntament) i mediació entre les parts, entre d'altres.

Pel que fa als llogaters, han de ser persones amb dificultats per accedir al mercat de lloguer, estar inscrites al registre de demandant d'Habitatges de Protecció Oficial i disposar d'uns ingressos màxims de quatre vegades l'Indicador de renda de suficiència.

En aquest sentit, el conseller comarcal d'Habitatge subratlla que «s'ha de tenir molt clar que el llogater potencial al que va adreçat són persones, sí que amb dificultat econòmica per fer front a lloguers del mercat convencional, però no amb incapacitat econòmica. Tenen unes retribucions que els han de permetre assumir els lloguers d'aquesta borsa».

La borsa obre la porta a accedir a pisos que compleixen els requisits d'habitabilitat, que tenen una renda de lloguer per sota del preu de mercat, ofereix també la gratuïtat de les gestió i tramitació del contracte, el pagament d'una sola mensualitat de fiança, el suport en la tramitació d'ajudes de lloguer i la mediació.

Aquesta borsa es va presentar en el marc del darrer Consell Alcaldesses i Alcaldes i s'agafa com una de les referències la iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que ja en té una en funcionament. Gestiona una seixantena de lloguers cada any i ha tramitat mig miler de contractes des de l'any 2006. També s'ha donat a conèixer l'experiència positiva de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que compta amb un pressupost de 600.000 euros per facilitar l'accés al mercat de lloguer a preus assequibles.

Totes les persones interessades a tenir més informació de la Borsa d'Habitatge per al lloguer social del Bages es poden adreçar a l'Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages o contactar-hi a través del telèfon 93 693 03 61 o bé tramitant la petició a través de l'adreça de correu electrònic habitatge@ccbages.cat.