La Diputació de Barcelona ha redactat l'estudi per implementar un camí escolar al nucli de Valls de Torroella, al municipi de Sant Mateu de Bages, una iniciativa educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura. L'objectiu principal dels camins escolars és actuar sobre l'entorn del municipi per fomentar l'activitat física de la població i l'autonomia personal dels infants, així com disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada.

Per a la creació del camí escolar l'estudi proposa un conjunt d'actuacions urbanístiques i en el viari públic en diferents graus d'impacte que poden tenir en la millora de la seva seguretat. Així es proposa un itinerari a través del pont del riu Cardener a partir de millorar la visibilitat i la seva accessibilitat, un itinerari des de la BV-3002 amb accions de pacificació i d'endreça de l'espai destinant al vianant, millorant també l'accessibilitat, la visibilitat i la sensació de seguretat, i un itinerari cap a Palà de Torroella per la carretera C-1410a, amb millores de l'accessibilitat i de reducció de la velocitat de circulació i adequació de la infraestructura destinada la vianants.

Així mateix, es proposen actuacions pedagògiques, educadores i formatives com ara la creació d'una comissió d'alumnes del camí escolar, accions per conèixer els diferents Camins Escolars que existeixen i les accions que es promouen en funció de la seva ubicació i realitats, remarcant per exemple les diferències entre entorns rurals i les grans ciutats, per exemple, o la valoració de la posada en marxa del bus a peu.

Finalment, l'estudi proposa altres actuacions e participació i difusió del camí escolar entre la població, amb accions com una exposició a l'entrada de l'escola d'activitats fetes relacionades amb el projecte, l'explicació de la iniciativa als comerços i equipaments que hi ha en el camí escolar o la celebració de festes relacionades, participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, entre d'altres accions.

L'estudi respon a una iniciativa municipal de contribuir a que el nucli de Valls de Torroella sigui més accessible, segur i sostenible a partir de la participació del conjunt de la població i de manera especial dels infants. El seu impuls permetrà fomentant l'autonomia així com també millorar la salut i la qualitat de l'entorn potenciant uns hàbits de desplaçament més saludables.