L'empresa ICL ha rebut el primer llum verd per disposar d'una concessió anual de 6,86 hectòmetres cúbics d'aigua depurada regenerada, que utilitzaria per a la seva activitat industrial a Súria, tant per als processos de producció com per als d'evacuació de residus salins cap al mar a través del futur nou col·lector de salmorra. Tal com ja ha informat Regió7, aquesta aigua provindria de l'estació depuradora d'aigües residuals de Manresa.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe en què respon a les diverses al·legacions que s'han presentat després que a final d'agost el departament feS pública la petició de l'empresa minera, i conclou que «és procedent continuar la tramitació de la concessió d'aigües regenerades procedents de l'EDAR de Manresa per a ús industrial en el terme de Súria, sol·licitada per Iberpotash, amb un volum màxim anual de 6,86 hm3».

A la sol·licitud hi havien presentat al·legacions la plataforma cívica Montsalat, la Taula del Llobregat -que agrupa diferents col·lectius ecologistes-, la Cubeta d'Abrera -organisme que vetlla per les aigües subterrànies d'Abrera-, els ajuntaments d'Abrera, de Terrassa i d'Ullastrell i Benjac SA -la principal explotadora de minicentrals hidroelèctriques al Llobregat. En el seu informe, l'ACA fa referència especialment a la preocupació que expressen les diferents administracions i col·lectius en relació amb l'afectació que aquesta captació tindria per al cabal del riu.

Si la sol·licitud que ha fet l'empresa ICL de poder disposar d'aquests 6,86 hectòmetres cúbics anuals d'aigua tractada prospera, la depuradora manresana només retornarà al cabal del Cardener el 20% del que hi envia actualment. Ara, l'estació depuradora d'aigües residuals de la capital del Bages aporta al riu una mitjana anual de 8,5 hm3 d'aigua que han passat pel procés de tractament i que; per tant, s'afegeixen al cabal global de la conca fluvial Cardener-Llobregat.

Tal com ja havia explicat aquest diari, l'ACA assegura que es vetllarà perquè els nivells de la conca siguin els adients, que s'emprendran mesures compensatòries i que, en situacions excepcionals, es preveu que es pugui interrompre temporalment aquesta concessió.

Així, en l'informe que ara ha emès aquest organisme s'especifica que en cas que la conca on aboca la depuradora entri en situació de prealerta -per situacions, per exemple, de sequera-, «Iberpotash podrà realitzar la captació dels cabals d'aigua regenerada, però haurà d'estar sotmès a les restriccions motivades que l'Agència Catalana de l'Aigua imposi per tal de fer compatible aquest ús amb la satisfacció de la resta de demandes de la conca». I que si s'estableix el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, l'empresa no podrà fer cap captació dels cabals d'aigua regenerada, «que hauran de ser íntegrament retornats al riu».

També especifica que els recursos substitutius del volum anual del cabal que farà servir Iberpotash provindrà de la dessalinitzadora del Prat. Un sobrecost que haurà d'assumir la pròpia empresa minera, que, segons es detalla en l'informe, pagarà 0,1618 euros per metre cúbic.