L'Ajuntament de Súria ha fet un primer pas per a la renovació de l'enllumenat públic del municipi. En el darrer ple municipal el consistori va aprovar inicialment per unanimitat la

documentació d'un estudi tècnic per a l'optimització energètica d'aquest enllumenat.

La proposta passa per substituir els actuals punts de llum per LED, fet que afavorirà l'estalvi econòmic i l'eficiència del sistema. Després de la seva aprovació per part del ple municipal, l'estudi serà sotmès a informació pública per un període de trenta dies com a tràmit previ a la

seva aprovació definitiva.

La realització de l'estudi ha estat un encàrrec de la Diputació de Barcelona, a petició de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquest treball és analitzar la situació actual del sistema d'enllumenat públic i el seu impacte sobre el consum per tal de determinar actuacions d'estalvi energètic i millora de l'eficiència.