L'Ajuntament de Sant Vicenç ha finalitzat els treballs de millora del camí de Can Xesc, on s'ha d'actuar de forma periòdica amb obres de manteniment per corregir les formacions de sots i de bassals quan plou. Ara s'han formigonat tres trams del camí, que uneix el Serrat de la Beguda i el Clot del Tufau.