L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ja disposa del projecte executiu que esperava per poder reformar el local de la rectoria de Valls de Torroella. La Diputació de Barcelona ha lliurat el document al consistori que servirà de base per a la futura adequació i reforma de l'edifici. De fet, aquest projecte desenvolupa una de les propostes incloses en l'Estudi d'adequació del local que ja va ser lliurat l'any 2019 i amb el qual es donava compliment a la normativa vigent.

En el projecte executiu que ara s'ha presentat, s'endrecen els espais de la rectoria per poder habilitar accessos independents a totes les sales i d'aquesta manera millorar-ne la funcionalitat. També s'intervé en l'edifici així com en els sistemes de climatització per tal de millorar l'eficiència energètica de l'espai i aconseguir obtenir un major confort de cara als usuaris. El cost de les obres incloses en aquest projecte és de 75.664 euros.

Amb aquest projecte l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ara ja disposa de la documentació necessària per poder executar les obres i adequar l'espai de la rectoria. L'objectiu d'aquesta remodelació és condicionar l'edifici per desenvolupar activitats lúdiques, socials i culturals al nucli de Valls de Torroella, tenint en compte que actualment els edificis municipals són insuficients per satisfer aquesta demanda. L'Ajuntament té signat un conveni de cessió d'aquest espai amb el Bisbat de Solsona.