L’Ajuntament d’Artés ha signat un conveni amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per la cessió de 5 habitatges desocupats que es destinaran a lloguer assequible. El consistori, que no ha concretat la ubicació dels pisos, preveu poder-los posar a lloguer a través de la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge en el termini d’uns tres mesos.

Després de posar en marxa, fa tres anys, l’Oficina Local d’Habitatge per gestionar la rehabilitació d’edificis, donar sortida al parc de pisos buits i evitar la degradació del poble vell, l’Ajuntament d’Artés continua fent passos per facilitar l’accés a l’habitatge al municipi. Així, l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Sareb per disposar de cinc pisos, que llogarà a un preu assequible.

El consistori fa temps que treballa per satisfer la demanda d’habitatge que hi ha al municipi, especialment entre la gent jove. Segons el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Artés, Àngel Camacho, «busquem que la gent tingui oportunitats de poder accedir a un preu de lloguer que pugui assumir, perquè gairebé no n’hi ha o són molt cars».

El conveni signat amb la societat que es va crear per gestionar els actius problemàtics de les entitats bancàries rescatades preveu que aquesta rebi 125 euros mensuals de l’Ajuntament que, per la seva banda, llogarà els pisos a un preu assequible per sota del de mercat. El consistori preveu reservar un dels cinc pisos per destinar-lo a emergències socials, ja que actualment el municipi no en té cap per aquesta finalitat.

El conveni té una vigència inicial de quatre anys, prorrogables fins a 8. A més, també hi ha la possibilitat que durant aquest període, o un cop finalitzat, es puguin comprar els pisos i passin a ser de propietat municipal, un aspecte que el consistori haurà d’estudiar, però que no descarta. L’Ajuntament preveu poder llogar els pisos en el termini d’uns tres mesos, ja que bàsicament s’ha de donar d’alta el comptador de l’aigua i la llum i alguna petita millora. El lloguer d’aquests pisos es farà a través de la borsa de l’Oficina d’Habitatge d’Artés i les persones que hi optin hauran d’estar-hi inscrites com a demandants d’habitatge de protecció oficial.

Més de 500 pisos buits al poble

A banda del conveni amb la Sareb, l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Habitatge, ha iniciat enguany una nova campanya per mobilitzar el parc de pisos buits i està elaborant un cens per saber de manera exacte els habitatges del municipi que estan desocupats. El consistori té indicis que hi podria haver uns 140 pisos que serien propietat de bancs o grans tenidors. De fet, el cens que s’elabora, diu Camacho, també «està enfocat a crear mesures coercitives als grans tenidors i grans propietaris», amb recàrrecs de l’IBI o sancions.

Un primer estudi orientatiu que es van elaborar el 2019 conjuntament amb la Diputació de Barcelona indica que a Artés hi hauria 555 habitatges buits segons el cens, la qual cosa suposa més del 20% del total, tenint en compte que al municipi hi ha 2.712 habitatges.