L'Oficina Antifrau està investigant l'autorització a la Sagrada Família per fabricar peces en uns terrenys de sòl no urbanitzable i protegit de Gaià, segons ha avançat 'Nació Digital' i ha pogut confirmar Regió7. El terreny on es construeixen els blocs, que després es traslladen a Barcelona, no permet activitat industrial però s'haurien donat llicències municipals per ampliar la seva activitat. Antifrau ha acceptat a tràmit una denuncia presentada al juny pel grup municipal d'ERC a Gaià i ara investiga el cas. A l'octubre, va transcendir que l'Ajuntament de Gaià estudiava anul·lar el permís que té la Sagrada Família per construir les peces al municipi bagenc ja que el sòl està protegit des de fa 13 anys.

L'Ajuntament de Gaià ha fet passos per anul·lar els permisos que té la basílica de la Sagrada Família per fabricar peces del temple al seu terme municipal perquè diversos informes exposen que aquesta activitat tindria lloc en sòl no urbanitzable i especialment protegit.

Davant dels dubtes que van sorgir sobre aquesta situació, el consistori va sol·licitar un informe jurídic a la Diputació que concloïa que efectivament les llicències urbanístiques que permetien que la parcel·la citada allotgés les tasques de fabricació, premuntatge i emmagatzematge de les peces per a la Sagrada Família "incorrien en diversos vicis de nul·litat de ple dret". Davant d'aquest pronunciament, l'Ajuntament de Gaià va iniciar el procés de revisió per retirar aquests permisos i per aturar l'activitat de la finca, i va traslladar l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Aquest òrgan consultiu va emetre un dictamen, al qual ha tingut accés Regió7, que feia costat a l'informe de la Diputació i al posicionament de l'Ajuntament.

Aquests terrenys apareixen classificats com a no urbanitzables i d'especial protecció tant en el Pla director urbanístic del Pla del Bages del 2006, com en el Pla territorial parcial de les comarques centrals del 2008, tot i que els plans urbanístics municipals són menys clars.

El que diu el pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora, és que la normativa urbanística fixa que mana és aquella "de menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental". En aquest mateix informe es diu literalment que "les llicències atorgades a través dels decrets d'alcaldia objecte de revisió van atorgar drets en sòl no urbanitzable sense que hi concorreguessin els requisits per al seu atorgament, i permetien un ús més ampli del sòl i unes activitats diferents de les que es deriven del planejament urbanístic".

Aquesta activitat, que consisteix a construir grans peces en aquests terrenys que després es porten fins a la Sagrada Família per a la seva col·locació, s'hi està desenvolupant des del 2008.