El Consell Comarcal del Bages estrenarà a partir del gener nous serveis de suport i assessorament als ajuntaments de la comarca a nivell d’assistència tècnica en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, administració digital i govern obert. Actualment ja té signats convenis pel servei de suport TIC amb 17 ajuntaments, i ara «es fa una aposta decidida amb voluntat que els ens locals disposin de models de gestió i relació amb la ciutadania d’acord amb les darreres modificacions legislatives en la digitalització de les administracions», segons el conseller comarcal de Suport als Municipis i Consum, Sergi Grau.

A partir del gener el servei tindrà un equip de quatre tècnics informàtics, suport administratiu i un ajut de 32.000 euros de la Diputació, mentre que es donarà continuïtat als serveis ja existents i es potenciaran elements en ciberseguretat.

Així mateix, es fomentarà que els ajuntaments compleixin la llei en matèria d’administració electrònica i govern obert per acostar els ciutadans a l’administració local. En aquest sentit, se’ls facilitarà l’accés a dades disponibles en altres administracions, entre altres.